/ nápověda /


Registrovat se na SikovniLide.cz mohou fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby se sídlem v České republice a na Slovensku.

 

SikovniLide.cz si neúčtuje žádné poplatky za registraci nebo vystavení zboží. Aktuální výše provize za prodané zboží činí 10% z prodejní ceny zboží. Provize vypočítávána z prodejní ceny výrobku a je hrazená prodejcem. Povinnost uhradit provizí vzniká pouze v případě uskutečněného prodeje na základě faktury vystavené provozovatelem portálu. Pokud provizní částka nepřesáhne 50 Kč (2 Euro) převádí se do dalšího měsíce.  

Potřebujete přidat kategorie? Napište nám. 

K nahrávaní profilového foto vybírejte fotografie pouze ve formátu JPG.

 

Základní pravidla

-         o portálu Šikovní lidé

-         registrace (všeobecné info)

-         nákup zboží

-         prodej zboží

-         zakázané zboží

-         provize z prodeje zboží

Definice pojmů

-         SikovniLide.cz

-         uživatel

-         prodávající

-         registrovaný kupující

-         kupující (bez registrace)

-         provozovatel

Registrace, přihlášení, můj účet (profilové a osobní informace)

-         registrace

-         přihlášení

-         můj účet (profilové a osobní informace)

 

Základní pravidla

 

Šikovní lidé  - je portál určený ke zprostředkování nákupu a prodeje ručně vyráběných autorských předmětů a děl, kurzů ruční tvorby a materiálů používaného pro ruční výrobu (komponenty, korálky, látky atd.). Níže přinášíme výňatek základních bodů z podmínek užívání.

 

Registrace (všeobecné info)

 

Registrace na SikovniLide.cz je pro prodávající i kupující bezplatná. Uživatel je oprávněn zaregistrovat pouze jeden uživatelský účet.

Registrovat se na SikovniLide.cz mohou fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby se sídlem v České republice a na Slovensku.

Před registrací Vám doporučujeme přečíst úplné znění podmínek užívání  které najdete v patě každé stránky portálu. Souhlas s podmínkami užívání je součásti úspěšného dokončení registrace na portálu. Užíváním a registrací na internetovém portálu SikovniLide.cz dává uživatel (registrovaný i neregistrovaný) souhlas s těmito podmínkami.

 

Nákup zboží

 

Nakupovat na serveru SikovniLide.cz může registrovaný i neregistrovaný kupující a také prodávající. Registrovaný kupující má možnost vyjádřit se ke kvalitě poskytnutého zboží, může hodnotit prodávajícího a komentovat prodejce nebo jeho zboží.

Neregistrovaný kupující tyto možnosti nemá.    

 

Prodej zboží

 

Prodávat zboží smí pouze registrovaný prodávající. Prodávající je povinen při vkládání zboží na server uvést všechny požadované informace k nabízenému zboží včetně jeho ceny, podmínek platby a dodání.

Prodávající odpovídá za autentičnost fotografií zboží, které nabízí k prodeji a za pravdivost jeho popisu.

Prodávající je povinen po obdržení objednávky tuto objednávku potvrdit nebo odmítnout v celé výši nebo její část, a tonejpozději do 7 kalendářních dní od odeslání objednávky kupujícím. Výjimkou jsou případy dlouhé nepřítomnosti (např. dovolené). V takovém případě je prodávající povinen ve svém profilu tuto informaci sdělit, v opačném případě objednávka může byt zrušena administraci portálu.       

Přijetím objednávky vzniká prodávajícímu povinnost postupovat dle předem stanovených pokynů a vyexpedovat zboží po zaplacení objednávky (v případě dobírky po obdržení objednávky) bez zbytečného odkladu.

 

Zakázané zboží

 

Zakázáno je nabízet zejména následující zboží:
Zboží, jež neodpovídá všeobecnému označení „rukodělné";
Zboží, jehož koupě či prodej je v rozporu s právními předpisy ČR;
Zboží, jehož prodejem dochází k porušování duševního vlastnictví;
Pornografické, nebo jiné pohoršující materiály;
Služby (výjimkou jsou nabídky kategorii Kurzy)

Prodávající je povinen uvést plnou cenu za zboží včetně DPH, za kterou je ochoten zboží prodat. Cena zboží musí být přiměřená k podstatě nabízeného zboží z hlediska pracnosti, použití materiálů apod.

 

Provize z prodeje zboží

 

SikovniLide.cz si neúčtuje žádné poplatky za vystavení zboží. Aktuální výše provize za prodané zboží činí 10% z prodejní ceny zboží a je hrazená prodejcem. Povinnost uhradit provizi vzniká prodávajícímu pouze v případě uskutečněného prodeje na základě faktury vystavené provozovatelem portálu. Za uskutečněný prodej se považuje okamžik potvrzení přijetí objednávky nebo její části prodávajícím.

Provize za jednotlivé položky se načítá a prodávajícímu se vystavuje elektronicky faktura jednou měsíčně k prvnímu dni následujícího měsíce. Pokud souhrnná provizní částka v uplynulém měsíci nedosahuje výše 50 Kč (pro uživatele ze Slovenska 2 Euro), faktura se nevystavuje a částka se převádí do dalšího měsíce. U položek (zboží) s velmi nízkou cenou neplatí procentuální vyjádření ale pevně stanovená výše provize a to 1 koruna česká (0,05 Euro) za jednu položku.

V případě, že kupující nezaplatí cenu za objednané zboží, které již bylo započítáno do provize, je prodávající povinen neprodleně kontaktovat provozovatele. V takovém případě se provize z nezaplacené objednávky v případě uznání ze strany provozovatele stornuje. V případě, kdy faktura je již vystavena, bude prodávajícímu v případě uznání ze strany provozovatele, přeplacená částka vrácena formou slevy v dalším zúčtovacím období, nikoliv zasláním peněz zpět na účet prodávajícího. 

Splatnost faktur za provize je uvedena na faktuře a činí 14 dní od data vystavení.

 

Definice pojmů

 

SikovniLide.cz - internetový portál provozovaný na stránkách http://www.SikovniLide.cz 


Uživatelem SikovniLide.cz je každá osoba (registrovaná i neregistrovaná), která používá SikovniLide.cz za účelem nákupu, prodeje a prohlížení zboží na portálu SikovniLide.cz


Prodávající  - registrovaný uživatel portálu SikovniLide.cz, který si na portálu vytvořil uživatelský účet a v typu registrace zvolil možnost "Kupující+Prodávající"

Registrovaný Kupující - registrovaný uživatel portálu SikovniLide.cz, který si na portálu vytvořil uživatelský účet a v typu registrace zvolil možnost "Kupující"

 

Kupující (bez registrace) - neregistrovaný uživatel portálu SikovniLide.cz, který si na portálu nevytvořil uživatelský účet, přesto má možnost zboží zakoupit. Nemá však možnost se k zakoupenému zboží ani k ostatním uživatelům vyjádřit, přispívat pomocí komentářů atd.

 

Provozovatelem SikovniLide.cz je společnost ELISS-2000 s.r.o., se sídlem v Praze 4, Jihlavská 829/72, PSČ 140 00, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 77309 pod Identifikačním číslem (IČ): 261 78 320.

 

 

Registrace, přihlášení, můj účet (profilové a osobní informace)

 

Registrace

 

U nás máte dvě možnosti registrace:

-          kupující

-          kupující + prodávající

 

Pokud se zaregistrujete pouze jako kupující máte možnost pozdější změny na typ registrace kupující + prodávající a to bez nutnosti založení dalšího účtu. Uděláte to jednoduše v sekci Můj účet -> Nastavení -> Změna profilu -> tlačítko „změnit". Budete zároveň upozorněni na nutnost doplnění údajů (zejména fakturačních a bankovních).

 

(!) Změna z typu kupující + prodávající zpět na kupující není umožněna.

 

Registrace je nutná v případě, pokud chcete na portálu prezentovat a prodávat vlastní výrobky (zboží). Ke koupi zboží také doporučujeme se zaregistrovat pro jednodušší nákup, možnost sledovat stav objednávky a také možnost komentovat prodávajícího nebo jeho výrobky a vyjádřit se k zakoupené věci(em). Nákup je umožněn i bez registrace. 

 

Údaje označené hvězdičkou jsou povinné a je potřeba je uvádět s diakritikou.

 

Uživatelské jméno - při registraci musíte zvolit vaše uživatelské jméno, pod kterým budete nakupovat a/nebo prodávat na www.SikovniLide.cz, a pod kterým se budete zobrazovat ostatním uživatelům. Uživatelské jméno není možné později změnit, proto ho doporučujeme volit pečlivě, bude vás totiž presentovat na portálu a tak sloužit i k propagaci vašich výrobků. Uživatelské jméno může obsahovat písmena (včetně diakritiky), čísla, mezeru a pomlčku. Nesmí však být e-mailem ani obsahovat odkaz na internetové stránky.

 

e-mailová adresa - vaše e-mailová adresa je potřeba pro úspěšné dokončení registrace a nebude zveřejněná.

 

Osobní informace - jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo ani ostatní osobní údaje zveřejněné nebudou. Nicméně při registraci uvádějte, prosím, pravdivé údaje. Poštovní adresa a jméno slouží jako doručovací adresa při objednání zboží. Veškeré údaje je možné upravovat dle potřeby ve vašem profilu.

Pokud podnikáte na IČO (právnická osoba, OSVČ) a přejete si vystavovat faktury na IČO, vyplňte i poslední sekci registračního formuláře pro podnikatele a firmy - fakturační údaje.

Pro úspěšné dokončení registrace musíte označit políčko Souhlasím s pravidly a podmínkami užívání SikovniLide.cz (ve spodní části registračního formuláře) a stisknout tlačítko „vytvořit nový účet".

Během 5-10 minut na Vámi uvedenou e-mailovou adresu Vám přijde zpráva s potvrzovacím odkazem pro úspěšné dokončení registrace. Kliknutím na odkaz registraci dokončíte a můžete se přihlásit a začít účet používat.

Pokud zprávu s potvrzovacím odkazem do 10 minut neobdržíte zkontrolujte, prosím, spam složku ve Vaši schránce. V případě, že ani tam nenaleznete zprávu, napište nám na info@sikovnilide.cz s uvedením Vašeho uživatelského jména, případně Vašeho jména a e-mailové adresy, kterou jste uvedli při registraci.

 

Přihlášení

 

Přihlásit se do svého uživatelského účtu můžete kdykoliv stisknutím odkazu Přihlášení v horní častí stránky a vyplněním Vašeho uživatelského jména a hesla.

Pokud jste zapomněli heslo, klikněte na odkaz pod přihlašovacími údaji v sekci zapomenuté heslo. Budete požádán/a o uvedení e-mailové adresy, kterou jste zvolili při registraci/nebo máte uvedenou ve Vašem profilu. Pokud si nepamatujete ani e-mailovou adresu, napište nám na info@sikovnilide.cz, pokusíme se Vám pomoci.    

 

Můj účet (profilové a osobní informace)

 

Po přihlášení do svého účtu v levé horní části obrazovky v sekci Můj účet uživatel uvidí veškeré potřebné informace o svém účtu. 

 

Můj účet - prodejce

 

V podsekci Nastavení máte možnost měnit nastavení Vašeho účtu

 

Nastavení -> Osobní údaje

máte možnost měnit osobní informace, které nejsou dostupné ostatním uživatelům (jméno, příjmení, adresa, atd.)

 

Nastavení -> Fakturační údaje

Vyplňují prodejci podnikající na základě IČO/živnostenského oprávnění

 

Nastavení -> Bankovní spojení

Při registraci typu kupující + prodávající nevyžadujeme od prodejců okamžité uvádění jejich bankovní spojení, nicméně ve vlastním zájmu doporučujeme tyto údaje vyplnit ihned po provedení registrace nejpozději však před potvrzením první objednávky. A to z toho důvodu, že jakmile novou objednávku ze strany kupujícího akceptujete, odejde mu automatická zpráva s číslem Vašeho účtu a přesnou částkou k úhradě (neplatí v případě zasílaní zboží na dobírku). V případě, že nebudou Vaše údaje v sekci Bankovní spojení správně uvedený, odejde kupujícímu prázdná zpráva a zpomalí tak celý proces nakupování.       

 

Nastavení -> O mně

V této sekci můžete vkládat informace o Vás jako o prodejci dostupné ostatním uživatelům. Tyto informace se objeví na Vaší strance jako /Profil uživatele/. Proto je vhodné sem stručně napsat zajímavé informace o Vás jako prodejci nebo kupujícím. Popište techniky, kterými pracujete, co Vás na ruční výrobě nejvíc baví, zkrátka udělejte svoji mini prezentaci. Text nesmí obsahovat žádné kontaktní údaje ani odkazy na soukromé webové stránky.

Prodávající v profilové části v sekci /Doprava a ostatní info/ může uvést jakým způsobem zajišťuje odesílání zboží (doporučeně, na dobírku, kurýr apod.) a také způsob balení zboží (obálka, bublinková fólie apod.).  

 

Nastavení -> Změna hesla  

Zde můžete změnit heslo k vašemu účtu

 

Můj účet - kupující

 

V podsekci Nastavení máte možnost měnit nastavení Vašeho účtu

 

Nastavení -> Osobní údaje

Máte možnost měnit osobní informace, které nejsou dostupné ostatním uživatelům (jméno, příjmení, adresa, atd.). Adresa uvedená v této části je zároveň doručovací adresou. Při zadávání objednávky vždy máte možnost adresu opravit a to přímo v objednávkovém formuláři. 

 

Nastavení -> O mně

V této sekci můžete vkládat informace o vás jako kupujícím, které budou dostupné ostatním uživatelům. Tyto informace se objeví na Vaší stránce jako /Profil uživatele/. Text nesmí obsahovat žádné kontaktní údaje ani odkazy na soukromé webové stránky.

 

Nastavení -> Změna hesla  

 

Zde můžete změnit heslo k vašemu účtu

 

Nastavení -> Změna profilu  

 

Zde můžete změnit Váš profil z kupujícího na kupujícího+prodávajícího, neztrácíte tím možnost nákupu. Uděláte to jednoduše stisknutím tlačítka „změnit". Budete zároveň upozorněni na nutnost doplnění údajů (zejména fakturačních a bankovních).

 

Pozor! Změna z typu kupující + prodávající zpět na kupující není umožněna.

 

 

Nápověda se průběžně rozšiřuje.